Gratis kennismakingsgesprek

Nadat uzelf of een familielid, mantelzorger of thuiszorgmedewerker contact met mij heeft opgenomen, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u thuis. Als u dat plezierig vindt vraag dan of er een familielid of de mantelzorger bij aanwezig kan zijn. In het gesprek spreken we af welke werkzaamheden ik voor u ga verrichten en wanneer. Het kennismakingsgesprek (maximaal 1 uur) is kosteloos. Na het gesprek krijgt u zo snel mogelijk een offerte waarin de afspraken staan, in welke periode de werkzaamheden worden verricht en wat de kosten zijn. Na acceptatie van de offerte worden de afspraken vastgelegd in een opdrachtovereenkomst. Deze wordt zowel door de opdrachtgever als door mij ondertekend.

Bewindvoering

Ook als u overweegt bewindvoering aan te vragen vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. In dat gesprek leggen we uit wat bewindvoering inhoudt, wat het betekent en wat de kosten daarvan zijn.

Het kennismakingsgesprek is ook bedoeld om te beoordelen of we elkaar vertrouwen. Ik ga uw post en uw financiën beheren. Dat zijn vertrouwelijke bezigheden. Als er een klik is, dan volgt een intakegesprek. Het is mogelijk dat het intake gesprek direct volgt op het kennismakingsgesprek.

Verzoek tot onder bewindstelling
Een verzoek tot onder bewindstelling wordt ingediend bij de Rechtbank. Wij hebben de nodige formulieren en vullen die op basis van de door u beschikbaar gestelde gegevens in. De aanvraag wordt door u, of door een familielid of hulpverlener ondertekend. Het is mogelijk dat er meerdere documenten ingevuld moeten worden.

De Rechtbank
Wij sturen de ondertekende formulieren naar de Rechtbank. Vervolgens ontvangt u de factuur voor de griffiekosten (€ 81,-). Als de kosten zijn voldaan ontvangt zowel u als de bewindvoerder mogelijk een uitnodiging om naar de rechtbank te komen. Er kunnen redenen zijn waarom u niet wordt uitgenodigd. Als u slecht ter been of bedlegerig bent, dan kan de rechter ook bij u langskomen. De rechter laat vaak al tijdens de zitting weten of hij met het verzoek akkoord gaat. U en Hans van der Veen ontvangen na ongeveer een week de officiële beschikking tot onder bewindstelling per post.

Persoonlijk

Zoveel mogelijk werkzaamheden worden bij u thuis en in uw aanwezigheid verricht. Alle werkzaamheden zijn vertrouwelijk.

Vertrouwelijk

Informatie en documenten die ik van u onder ogen krijg worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw administratie en documenten blijven bij u thuis, kopieën worden niet gemaakt.


Meer informatie over tarieven icon-caret-right