Intakegesprek

Nadat de rechter u onder bewind heeft gesteld maken we een afspraak voor het intakegesprek. In dit gesprek wordt het intakeformulier ingevuld. U dient voor het intakegesprek een kopie van een geldig paspoort of ID-kaart klaar te leggen.

Plan van aanpak

Na het ontvangen van de beschikking maken we een nieuwe afspraak. De in het Intakeformulier gevraagde gegevens, zoals dagafschriften van bank- en giro, belastinggegevens, verzekeringspolissen, worden dan opgehaald.

Tijdens deze afspraak worden verder de volgende zaken gedaan:

  • alle financiële administratie wordt geïnventariseerd
  • eventuele betalingsachterstanden worden geïnventariseerd
  • alle inkomstenverstrekkers: AOW, pensioen, belastingdiensttoeslagen, wordt verzocht het inkomen naar de ‘beheerrekening’ over te maken
  • er wordt een budgetplan opgesteld door de bewindvoerder
Op basis van al deze informatie stelt de bewindvoerder een ‘plan van aanpak’ op waarin staat hoe eventuele schulden worden afgelost, welke afspraak er is gemaakt over het weekbudget waarover u kunt beschikken en hoe verder met uw vermogen wordt omgegaan. Als u met het plan instemt wordt het document door u en de bewindvoerder ondertekend. Het is de leidraad voor hoe we verder gaan werken.

Bankrekening

Bij aanvang van het bewind opent de bewindvoerder een beheer- en een leefgeldrekening. Als het mogelijk is doen we dat bij de bank waar u nu al uw betaalrekening hebt. Uw huidige betaalrekening wordt dan de beheerrekening. Deze rekening is in beheer bij uw bewindvoerder. U krijgt de beschikking over de leefgeldrekening. Daarvan krijgt u ook een pasje.

Rood staan op de leefgeldrekening is onmogelijk. U kunt met de leefgeldrekening uw dagelijks uitgaven doen.

De bewindvoerder betaalt met de beheerrekening alle vaste lasten en verplichtingen.

Eens per maand kunt u een overzicht ontvangen van de bewindvoerder met de afschriften van uw beheerrekening.

Postbehandeling

Alle instanties die financieel iets met u hebben worden door de bewindvoerder aangeschreven en geïnformeerd over de onder bewindstelling. Dat zijn dus onder meer: de Sociale Verzekeringsbank (AOW), uw pensioenverstrekkers, de ziektekostenverzekeraar, woningstichting.

Eigen administratie

Hans van der Veen houdt een administratie bij van uw financiën en post, overeenkomsten en polissen. Deze administratie wordt digitaal (op de computer) en deels ook op papier bewaard. Voor u wordt daarvoor een eigen map aangemaakt los van onze overige administraties. Op verzoek kunt u uw eigen administratie inzien.

Klacht

Er kan altijd iets mis gaan waardoor u ontevreden bent over uw bewindvoerder. U kunt dan een klacht indienen. In eerste instantie bij de bewindvoerder zelf. Komt u er dan niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen bij de branche organisatie NBPB. U kunt ook de rechter vragen u een andere bewindvoerder toe te wijzen.

Lees de klachtenprocedure: Download (binnenkort beschikbaar)

Downloads:

  • Intakeformulier (binnenkort beschikbaar)
  • Klachtenprocedure (binnenkort beschikbaar)


Meer informatie over bewindvoering icon-caret-right