HULP DOOR MIDDEL VAN BEWINDVOERING

Waarom bewindvoering

Overschrijvingen mislukken. U ontvangt betalingsherinneringen, aanmaningen of zelfs misschien wel incasso’s. Terwijl het vroeger allemaal zo eenvoudig was. Of uw partner deed dat allemaal. U en uw omgeving maken zich zorgen over uw (financiële) administratie. Dan kan bewindvoering de oplossing zijn.

Emotie

Het uit handen geven van het beheer over uw financiën is een enorme emotionele drempel. Veel mensen vinden het moeilijk om iets van hun zelfredzaamheid op te geven. Bewindvoering helpt u langer zelfstandig te blijven wonen.

Wat is bewindvoering

Bij bewindvoering blijft uw geld en vermogen van u. De bewindvoerder beheert uw geld en vermogen. Hij doet dat op de manier zoals u dat altijd gedaan hebt. Wel moet hij er voor zorgen dat u al uw verplichting worden nagekomen en eventuele betalingsachterstanden en schulden opgelost. Sinds 2014 zijn de spelregels voor de bewindvoerder in de wet vastgelegd.

Rechtbank

Een bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter. Op die manier controleert de rechter het werk van de bewindvoerder. Om bewindvoerder te kunnen zijn, moet deze ook door de rechtbank worden erkend. Wij zijn dat sinds 2016.

Aanvragen

Bewindvoering kunt u zelf, uw familie, verzorger of eventueel de rechter aanvragen. Daarvoor is het formulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling’ op www.rechtspraak.nl beschikbaar. Dit formulier moet met een of meer bijlagen worden opgestuurd naar de rechtbank in uw regio. Voor hulp bij de aanvraag kunt u met ons contact opnemen.

Branche organisatie

Wij zijn aspirant-lid van de Nederlandse branchevereniging voor professionele bewindvoerders (NBPB).